Česká společnost pro Gestalt terapii

Co je Česká společnost pro Gestalt terapii?

 

ČSGT je dobrovolná profesní a odborná organizace sdružující profesionály se zájmem o studium a rozvoj Gestalt psychoterapie v ČR. Vznikla v roce 2004 a je zapsána ve spolkovém rejstříku jako zapsaný spolek. Cílem ČSGT je upevňovat, prosazovat a rozšiřovat praktické uplatňování Gestalt psychoterapie v ČR a usilovat tak o její uznání v psychoterapii, poradenství a jiných oblastech pomáhajících profesí. Dalšími cíli jsou obhajování profesních zájmu psychoterapeutů sdružených v ČSGT, účast na tvorbě a rozvoji koncepce poskytování psychoterapie v ČR, stimulování odborného vzdělávání v Gestalt psychoterapii a vytváření podmínek pro zajištění vysoké úrovně profesionální kompetence a etiky. (Podrobněji o cílech ČSGT viz "Stanovy ČSGT").

Pro přihlášku do společnosti použijte následující odkaz.

Přihláška do ČSGT

Pokyny pro platbu členských příspěvků

 

Aktuality

***

Rádi oznamujeme, že přípravy na 5. českou konferenci Gestalt psychoterapie s podtitulem "Pátý element: Setkání", kterou pořádá Institut pro výcvik v Gestalt terapii ve spolupráci s Easy Prague, jsou v plném proudu! Všechny informace najdete na webových stránkách www.gestalt-konference.cz. Termín konání je 24. - 26. 3. 2017 v kongresovém hotelu Jezerka v Železných horách.

*** 

European Summer Residential 2016 in Portugal

Další ročník úspěšných výcviků v Gestalt terapii pořádaných Ritou a Bobem Resnickovými se letos uskuteční v Portugalsku v termínech 10. - 16. 7. 2016 (výcvik v párové terapii) a 17. - 29. 7. 2016 (výcvik v Gestalt terapii). Podrobnosti  programu se upřesňují, zatím je možné se na stránkách gatla.org podívat, jak probíhaly předchozí ročníky.

 

***

Workshopy párové terapie s Bobem a Ritou Resnick na jaře v Evropě


Oslo, Norsko 15. - 17. 4. 2016; Killarney, Irsko 22. - 24. 4. 2016; Amsterdam, Nizozemí 28. 4. - 1. 5. 2016 

 

***  

Gestalt terapie - teorie, výzkum a praxe

Kniha editovaná Philipem Brownellem, v níž je Tono Polák spoluautorem a kterou s týmem spolupracovníků  i přeložil, vyšla v roce 2011 v nakladatelství Triton a je na trhu. Knihu lze objednat zde.

 

***

Gestaltterapie - uvědomování, dialog a proces

Kniha Garyho Yontefa přeložená do češtiny Tonem Polákem a kol. vyšla v listopadu 2009 v nakladatelství Triton. Nakladatelství má na skladě ještě malou zásobu, knihu lze objednat přes jejich web zde.

 

Aktivity

Připravované akce:

 

Zvažované akce:

* Ruský gestalt - workshop s Nifontem Dolgopolovem.

 

Uspořádané akce:

* Workshop Gestalt Therapy with Children and Adolescents vedený americkou psychoterapeutkou Lynn Stadler, žačkou Violet Oaklander, proběhl ve dnech 21. - 24. 4. 2016 v Karlových Varech.  

 * Ve dnech 9. a 10. 10. 2015 se v Praze uskutečnila konference "Moving Self in Psychotherapy", jíž se ČSGT účastnila coby spolupořadatel.

* Ve dnech 15. - 17. 10. 2014 proběhla 4. Česká a 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie v Sepetné.

* 15.10.2014 proběhla v Sepetné Valná hromada. ČSGT má nyní 83 platných členů. Byly zvoleny dvě nové členky Revizní komise ČSGT Taťána Šimečková a Martina Poláčková. Funkční období Výboru a Revizní komise bylo prodlouženo do dubna 2017. Další členská schůze proběhne na jaře 2015 v Brně.

Dva dvoudenní a dva jednodenní workshopy s gestalt terapeuty z Perthu - Claudií a Zishem Ziembinski - proběhly za velké spokojenosti účastníků v červnu 2013 v Přerově. 

* Dva worskhopy párové terapie s Bobem a Ritou Resnickovými z institutu GATLA v Los Angeles proběhly 16.-19.3.2012 v Brně.

* Workshopy s Jayem Levinem se opakovaně konají na Slovensku a lze se jich zúčastnit - informace u Gabi Linhardtové  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

   

Pokyny pro platbu členských příspěvků

Členský příspěvek činí 500 Kč a je splatný vždy do 1. 5. daného kalendářního roku na účet ČSGT: 35-4686030287/0100. Jako variabilní symbol použijte část rodného čísla před lomítkem. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno i příjmení. K platbě po uvedeném termínu budeme účtovat "penále" ve výši 200,-Kč.